Ceny

Příznivé ceny, první hodina zdarma

1. Skupinové výcvikové kurzy

Ve skupině 4-6 psovodů je cena 250,- Kč/hod.

První hodina je zdarma, aby jste mohli zjistit, jestli Vám bude trénink
se mnou vyhovovat.

Minimální počet psovodů na hodině jsou 3 psovodi, jinak se hodina
přesouvá na jiný čas a nebo se ruší.

2. Individuální hodiny/ u Vás doma

na seznámení s chováním Vašeho psa, získání informací o soužití psa
s Vámi, první rady pro Vaše problémy

Cena 500,- Kč/hod. započítána cesta k Vám/zpět

3. Individuální hodiny/ Vaše návštěva na cvičišti nebo
v místě mého bydliště

Cena 400,- Kč/hod.

4. Individuální hodiny/ pro 2-4 psovody

Cena 250 – 300,- Kč/hod.